Woensdag 22 november 2023 | AMUZ, Antwerpen

‘MaaS niet alleen voor rijke, reislustige jongeren’

De groep die het meest kansrijk is om Mobility as a Service (MaaS) te omarmen? Voornamelijk rijke, reislustige jongeren. Maar dat betekent niet automatisch dat de rest ‘afgeschreven’ is. Met gerichte marketing of actieve sturing kunnen meer doelgroepen bereikt worden. Dat blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek.

Door: Jan Pieter Rottier

Interesse peilen voor een platform dat nog niet bestaat, is lastig. De onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat studies verricht in opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hadden de oplossing.

Eerst formuleerden ze de elementaire onderdelen van MaaS. In de kern slaat het nieuwe mobiliteitsconcept, zo was de conclusie, op een digitaal multimodaal mobiliteitsplatform waarbinnen huur- en deelconcepten veelal een belangrijke plek innemen. Daarna vertaalden ze deze uitgangspunten naar vier interessegebieden onder consumenten: nieuwe technologie, multimodaal reizen, reisinformatie en huren of delen van vervoersmiddelen. De mate waarin mensen hierop ‘scoren’, is via 25 stellingen en vragen getoetst bij 1.547 respondenten.

Het gaat om deelnemers van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN): een langlopend verplaatsingsonderzoek door het KiM. Dit panel geeft veel informatie over zaken als voertuigbezit, huidig reisgedrag, woonomgeving en socio-economische kenmerken van de respondenten.

Milieu

Vervolgens koppelden de onderzoekers de vier interessegebieden aan persoonskenmerken: leeftijd, mate van openbaar vervoer-gebruik, de frequentie van vliegen om privéredenen, opleidingsniveau en de bezorgdheid ten aanzien van het milieu. 

Zo ontstonden de volgende inzichten. De belangstelling voor nieuwe, door technologie gedreven producten of diensten is vooral te vinden onder jongeren, mannen en reislustige types. Iemands huidige OV-gebruik blijkt een goede indicatie voor de mate waarin een persoon multimodaal wil reizen, net als een bovengemiddelde bezorgdheid over het milieu.

Minder kansrijk

Goede voorspellers voor een bovengemiddelde behoefte van iemand aan reisinformatie zijn: een frequent gebruik van het openbaar vervoer, een jonge leeftijd, een hoog opleidingsniveau en een hoge frequentie van vliegen voor privéredenen. Als het gaat om het huren of delen van voertuigen, is de potentie vooral te vinden onder jongeren, frequente OV-gebruikers en mensen die een hoog opleidingsniveau hebben of bezorgd zijn over het milieu.

Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat de meest kansrijke groep voor MaaS vooral bestaat uit reislustige, gezonde jongvolwassenen die een hoge sociaaleconomische status hebben en frequent gebruik maken van het openbaar vervoer. De minst kansrijke groep bestaat daarentegen uit ouderen die weinig reizen, een minder goede gezondheid, een lager inkomen en een laag opleidingsniveau hebben en woonachtig zijn in de meer perifere gebieden.

De onderzoekers wijzen wel op een aantal aandachtspunten. MaaS is nog onvoldoende concreet – wie weet ontstaat in de praktijk een heel ander soort platform ontstaan, zeggen ze. Bijvoorbeeld een platform met aanvullende diensten naast mobiliteit of met extra uitgebreide ondersteuning. Zodoende zouden straks andere groepen mensen voorop kunnen gaan lopen.

Marketing

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid dat betrokken partijen het verloop van de uitrol van MaaS enigszins sturen. Met allerlei marketinginspanningen kunnen minder kansrijke groepen wel degelijk worden bereikt. Denk aan gerichte communicatie, via sociale media of op bepaalde locaties. Ook prijsdifferentiatie of tijdelijke kortingen voor bepaalde groepen hebben potentie. 

Een ander beeld ontstaat wanneer overheden het gebruik van een MaaS-applicatie aanmoedigen of opleggen. Het is daarnaast goed denkbaar dat werkgevers actief aan de slag gaan met MaaS en hun werknemers ertoe verplichten voor zakelijke verplaatsingen een bepaalde MaaS-app te gebruiken. Dan kan alles zomaar anders zijn.

registreren

Meer nieuws

‘Als we niet oppassen delft voetganger onderspit door MaaS’

Wat voor effect heeft de groeiende populariteit van e-commerce, Ubers, zelfrijdende auto’s en stepjes op lopen en fietsen? Die vraag beantwoordde Nico Larco, hoogleraar op de University of Oregon en directeur van het Urbanism Next Center laatst tijdens een lezing op het internationale voetgangerscongres Walk21 in De Doelen in Rotterdam. Een tipje van de sluier:… Lees verder ›

80% laat eigen auto staan tijdens MaaS-experiment in Rotterdam

De resultaten van een proef met Mobility as a Service onder honderd Rotterdammers zijn bekend. Tachtig procent van de autobezitters in de groep liet de eigen auto staan om anders te reizen. 76 deelnemers gingen een maand langer door, vier weken daarna waren zestig mensen nog steeds aangehaakt. Ze zijn in dit ‘tweede deel’ wel… Lees verder ›

Mobility as a Service zet de mobiliteitswereld op z’n kop

Na twee succesvolle edities in Nederland strijkt het MaaS Congres neer in België. Het evenement vindt plaats op 26 november in Amuz in Antwerpen. Vier redenen waarom deze dag onmisbaar is voor mobiliteitsprofessionals. Door Jan Pieter Rottier Mobility as a Service zet de mobiliteitswereld op z’n kop Met een app kunnen reizigers trips met allerlei… Lees verder ›