Dinsdag 7 december 2021 AMUZ, Antwerpen

MaaS Congres ’21

Vaak wordt Mobility as a Service (MaaS) gezien als een technische oplossing. Het is echter te betwijfelen of een reiziger wordt overgehaald om zijn reisgedrag te veranderen door een goed werkende app. Op dinsdag 7 december zal het MaaS Congres ’21 plaats vinden in Amuz Antwerpen.

Overheden en MaaS-providers hopen op een grootschalig gebruik, maar om dit te bereiken moeten er nog een paar belangrijke stappen worden gezet. Tijdens het congres proberen we hiervoor handvatten te bieden. Gedragsverandering staat op 7 december centraal.

Hoe verander je daadwerkelijk het gedrag van reizigers? Waar heeft die forens behoefte aan en welke werkgeversaanpak is hiervoor nodig? Wat zijn de motieven van reizigers om MaaS juist wel of juist niet te gebruiken? Hoe voorkom je dat bepaalde doelgroepen buiten de boot vallen? En hoe kunnen overheden burgers met behulp van nudging in de gewenste richting duwen? Over deze vragen gaat de tweede editie van het MaaS Congres. Deelnemers krijgen inzicht in de laatste ontwikkelingen, gevolgen voor de sector en kansen voor hun organisatie.

Bekijk het programmaRegistreren

Ontmoet de sprekers op het MaaS Congres ’21:

De organisatie van de dag is in handen van de vakbladen VerkeersNet.nl, OVPro.nl en TaxiPro.nl. Tot de doelgroep behoren concessieverleners, vervoerders, service providers, leasemaatschappijen, politici, toeleveranciers en mobiliteitsdeskundigen bij adviesbureaus, de landelijke, regionale of lokale overheid. Het MaaS Congres volgt op twee eerdere succesvolle congressen in Nederland.

Gastheer en partner

Mediapartners