AMUZ, Antwerpen

MaaS Congres België 2019

“De mobiliteitsmarkt in Antwerpen groeit en diversifieert in een ongezien tempo en komt daarmee ook voor nieuwe uitdagingen te staan. Ik vertel u hier graag meer over op het MaaS Congres België.”

Koen Kennis
Schepen Stad Antwerpen

Om Mobility as a Service kan niemand meer heen. Er komen steeds meer apps waarmee gebruikers ritten met tal van vervoersmiddelen kunnen plannen en betalen. En steeds meer overheden experimenteren met het nieuwe mobiliteitsconcept.

Maar om grootschalige toepassing mogelijk te maken, moeten nog flink wat vragen beantwoord worden. Wie neemt de leiding? Hoe leidt data delen tot ‘the greatest good for the greatest number’? Of hoe kunnen we de consument verleiden om daadwerkelijk anders te gaan reizen. Over al deze vragen gaat de eerste editie van het MaaS Congres België, op 26 november in AMUZ in Antwerpen. Deze dag krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen, gevolgen voor de sector en kansen voor uw organisatie.

Gratis MaaS magazineregistreren

De uitdagingen

Nauw bij het onderwerp betrokken sprekers belichten het onderwerp van verschillende kanten.

Zij bespreken onder meer de volgende thema’s:

De organisatie van de dag is in handen van de vakbladen VerkeersNet.nl, OVPro.nl en TaxiPro.nl. De Stad Antwerpen is gastheer. Tot de doelgroep behoren concessieverleners, vervoerders, service providers, leasemaatschappijen, politici, toeleveranciers en mobiliteitsdeskundigen bij adviesbureaus, de landelijke, regionale of lokale overheid. Het MaaS Congres België volgt op twee eerdere succesvolle congressen in Nederland.

Programmadownload sponsorbrochure

Gastheer

Sponsor

Mediapartners